Tag

rapor

COVID-19 PANDEMİSİNDE ENGELLİ BİREYLERİN HAKLARA ERİŞİMİ RAPORU

By Haberler

Bu izleme çalışması İzmir kentinde yaşayan, bedensel engelli bireylerin COVID-19 sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlarını görünür kılmak yanında, özellikle, yaşam, erişilebilirlik, barınma, sağlık ve katılım haklarına ilişkin ihtiyaçlar ile bedensel engelli kadına yönelik şiddeti tespit etmeyi hedeflemektedir.

Bu nedenlerle izleme çalışması, İzmir kentinde yaşayan ve değişik yaş gruplarından, farklı eğitim durumu, sosyal statü ve cinsiyet-cinsiyet kimliğine sahip yetişkin bedensel engelli bireylerin Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden 1 Haziran 2020 tarihine kadar olan dönemde gündelik yaşamlarını sürdürme, yaşam, sağlık, erişebilirlik, barınma ve katılım hakları ile bedensel engelli kadına yönelik şiddet yönünden durumlarını incelemeyi hedeflemiştir. Bu hakların araştırmamızda hangi kapsamda ele alındıklarına da çalışmanın sonunda yer alan açıklamalı sözlükte yer verdik.

Ayrıca genel durumun bir resmini sunabilmek ve araştırmanın içine oturduğu kavramsal çerçeveyi verebilmek için araştırmanın sonuna destekleyici metinler eklenmiştir. Öncelikli olarak COVID-19 süreci ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuk kaynakları ayrı bir kaynak bölüm haline getirildi. Ayrıca çalışmanın dayandığı bilgi edinme başvurusu ve anket örnekleri ile örnek haberler ek olarak verildi. Bilgi edinme başvurularına verilen yanıtların belgeleri görsel olarak sunuldu. 

Raporu indirmek için tıklayınız.