Engel-Siz Yaşam Derneği (ESYD) 2003 yılında ortopedik engelli 14 kişi tarafından kurulmuş bir öz-savunuculuk derneğidir. Kurulma amacı, başta ortopedik engelliler olmak üzere engelli bireylerin sorunlarını araştırmak, engellileri toplumsal yaşama dahil edecek çalışmalar yapmak ve engelli hakları konusunda toplumda farkındalık oluşturmaktır. 2020 yılı Mayıs ayı itibariyle derneğin 26’sı kadın 35’i erkek olmak üzere 61 üyesi bulunmaktadır. Üyelerin büyük çoğunluğu İzmir’in Gaziemir semtinde yerleşik ortopedik engelli kişiler ve ailelerinden oluşmaktadır.

Derneğimizin halihazırda STGM BİRLİKTE Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programı hibe desteğiyle istihdam edilen bir çalışanı (dernek koordinatörü) bulunmaktadır. Bunun dışında, dernek merkezimiz için Gaziemir Belediyesi tarafından görevlendirilen ofis personeli ve şoför de, derneğimizin günlük temizliğini yaparak ve etkinliklere engelli ulaşımını sağlayarak dernek çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

Derneğimizin çalışmaları, derneğin bireysel bağışçı desteğiyle inşaatına aracılık ettiği ve derneğe tahsis edilmesi şartıyla Gaziemir Belediyesi’ne devredilen; Gaziemir Belediyesi’nin de meclis kararı ile derneğimize tahsis ettiği Gaziemir Belediyesi Sabiha Hasan Yavaş Engelliler Merkezi’nde yürütülmektedir. İzmir’in oldukça dışında, gelir düzeyi düşük ve kentsel dönüşüm programında yer alan Aktepe mahallesinde bulunan bu merkezimiz, toplumsal hayata katılımı oldukça sınırlı olan Gaziemir ilçesindeki ortopedik engelli bireylerin ve başta zihinsel engelliler olmak üzere diğer engelli grupların sosyalleşmesini sağlayan bir alan olmuştur. Derneğimiz bünyesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi ile anlaşmalı olarak her gün 30 kişiye öğlen yemeği verilmektedir. Derneğimizin çalışmalarına ortopedik engelli grupların yanı sıra zihinsel engelli ve diğer engel gruplarından bireyler de katılmaktadır.

Derneğimiz, kuruluşundan bu yana İzmir’de engelli bireylerin haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda aktif olarak çalışmakta, hem diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmekte hem de başta Gaziemir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimlerin ve kamunun engellilerle ilgili politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde aktif olarak yer almaktadır. Ayrıca, derneğimizin üyesi olan ya da hedef kitlesinden engelli bireylerin kamu ile ilişkilerinde aracılık yapmakta, sorun çözümü için etkili müdahalelerde bulunmaktadır.

Son 5 yıl içerisinde dernek çalışmalarımızda engellilerle ilgili politikaların izlenmesine ve ortopedik engellilerin ve diğer engelli grupların rehabilitasyonuna ve sosyalleşmesine yönelik etkinliklere ağırlık vermekteyiz. Bu kapsamda derneğimiz Gaziemir Belediyesi’nin stratejik planına görüş vermiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AÇSPB İl Müdürlüğünün erişilebilirlikle ilgili komisyonlarında aktif rol üstleniyoruz; bu komisyonlar kapsamında şehirde kamusal alanların ve toplu taşıma araçlarının erişilebilirliğinin denetlenmesine yönelik raporlamada yer alıyoruz ve sorunlu yerlerde iyileştirmeler yapılması için savunuculuk faaliyetleri yürütüyoruz. Derneğimiz Kent Konseyinin aktif bir üyesidir. Derneğimiz engelli ve yakınlarının sosyalleşmesi amacıyla sinema, tiyatro, piknik, engellilerin erişimine uygun koşullarda tatil imkanlarının yaratılması gibi etkinlikler yapmaktadır. Üye ve yakınlarının bilgilendirilmesine yönelik seminerler düzenlemekteyiz (dilekçe hakkı, istihdam hakkı, engelli haklarına dair sözleşme, vb). Hak temelli çalışmalar çerçevesinde yasa çıkarıcıların konuya ilgisinin yüksek tutulması ve farkındalık yaratılması amacıyla Türkiye genelinde yürütülen engelli hakları çalışmalarına da destek vermekteyiz.

Dernek Çalışmalarımız

Eğitim/Destek:

Üyelerin üretim sürecine aktif katıldıkları eğitimler düzenlenmiştir. Bunlar aynı zamanda meslek edindirme kursları olarak da gerçekleştirilmiştir.

 • Mum Yapımı
 • Organik Oyuncak Bebek Yapımı
 • Takı Yapımı
 • Bilgisayar Kursu

Dernek içi Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalışmaları

 • Alan Analizi
 • Paydaş Analizi
 • İhtiyaç Analizi
 • Pest Analizi
 • Özdeğerlendirme çalışması
 • Swot Analizi
 • İAEŞ Analizi

Çalıştay

 • 2022 Saylı Kanun ve Evde Bakım Hizmetleri Yönetmeliği Çalıştayı
 • Engellilik ve İstihdam Çalıştayı

Eğitim

 • Sivil Düşün, Erişim Haktır Toplantısı, Engellilikte Hak Temelli Yaklaşımlar ve İdari Başvuru Eğitimi

İzleme/Raporlama

 • Torbalı Kaymakamlığı Erişim Komisyonu Kamu Binaları Denetimleri
 • Aile, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı Erişim Komisyonu Kamu Binaları Denetimleri
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Erişim Komisyonu (Toplu Taşıma Denetimleri)
 • Gaziemir Belediyesi Stratejik planına görüş verildi

Psiko-sosyal destek ve bireysel yönlendirme

Vizyon: Tüm bireylerin engellenmeden, toplumsal hayata tam ve eşit katıldığı bir Gaziemir, bir İzmir, bir Türkiye, bir dünya.

Misyon: Engel-Siz Yaşam Derneği, başta üyeleri olmak üzere, yerelde ve ulusal düzeyde engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam, bağımsız yaşam gibi, hayatın tüm alanlarında evrensel ilkeler doğrultusunda sahip oldukları hakları ayrımcılığa maruz kalmadan, tam ve eşit  kullanabilmelerini amaçlayan bir özsavunuculuk örgütüdür. 

Bu amaç doğrultusunda; 

 • engelli bireylerin bir araya gelerek sorunlarını paylaştıkları ve sorunların aşılmasına yönelik çözümleri ürettikleri bir ortam sağlar 
 • üyelerinin ve hedef grubun toplumsal hayata katılımını destekleyen sosyal etkinlikler düzenler, eğitim, sağlık, istihdam, bağımsız yaşam gibi konularda çalışmalar üretir
 • üyelerinin ve hedef grupların kapasitelerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapar, 
 • ayrımcılığa karşı ve haklar için toplumsal alanda farkındalığın oluşmasına çalışır, 
 • yerel yönetimler ve diğer kamu kurumlarının çalışmalarını izler, bu çalışmalara katılır ve kamu politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunur