Haberler

Engelli Aylıklarının Kesilmesine Dair Bildiri

By 14 Nisan 2020No Comments

Engelli Aylıklarının Kesilmesine Dair Bildiri

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin de taraf olduğu Engelli Haklarına Dair Sözleşme’ nin 20. maddesi “Kişisel Hareketlilik”; Taraf Devletler’ in, engellilerin olanaklar çerçevesinde azami ölçüde bağımsız hareket edebilmesini sağlamak için etkin bir şekilde gerekli tüm tedbirleri almak ile yükümlü olduğunu açıkça belirtmektedir. Aynı sözleşmenin 19. maddesi “Bağımsız yaşayabilme ve Topluma dahil olma”; Sözleşmeye Taraf Devletler’ in tüm engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında toplum içinde yaşama hakkına sahip olduğunu kabul eder ve engellilerin bu haktan eksiksiz yararlanabilmeleri ve topluma tam katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri etkin bir şekilde almakla yükümlü olduğunu da gösterir. Dernek olarak, 2022 sayılı kanun çerçevesinde engelli aylığı alan bazı bireylerin aylıklarının kesildiğine dair geri dönüşler almış bulunmaktayız. Tüm dünyanın içinde bulunduğu böylesi zor bir dönemde özellikle hassas kesimlerin toplumsal hayata katılımı için eşit haklardan faydalanması ve devlet tarafından korunması gerekirken aylık kesintisi uygulaması kişileri, ailelerine daha da bağımlı hale getirirken kişisel hareketliliklerini de büyük ölçüde kısıtlamaktadır. BM Engelli Hakları Raportörü Catalina Devandas, 17.03.2020 tarihinde Cenevre’de yaptığı COVID-19 ile ilgili açıklamada; engellilerin kendilerini terk edilmiş hissettiklerine vurgu yapmakta, bu hissi ortadan kaldırmak için ilave finansal yardımlarla engelli kişilerin ve ailelerinin daha fazla kırılganlığa veya yoksulluğa düşme riskini azaltmanın hayati önem taşıdığını söylemektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, yapılan aylık kesintisi uygulaması pandemi sebebi ile içinde bulunulan olağanüstü bir dönemde herkes gibi tedirgin ve kırılgan hisseden engelli bireylerin, kendilerini daha da güvensiz hissetmelerine neden olmaktadır. Aylık kesintisi uygulamasının en azından pandemi süresince durdurulmasını, içinde bulunulan bu hassas dönemde bu aylıktan yararlanan vatandaşların mağdur edilmemesini talep ediyoruz.

Engel-Siz Yaşam Derneği

Bildirinin PDF versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz: Engelli Aylıklarının kesilmesine dair bildiri